PL EN

Profil firmy


VIAMED jest polską firmą medyczną założoną w 2012 roku w Krakowie. Główną działalnością firmy ViaMed jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie chirurgii onkologicznej, diagnostyki onkologicznej i innych dziedzinach medycyny oraz wprowadzanie na polski rynek medyczny produktów, które stanowią przełom w leczeniu, zabiegach operacyjnych czy też diagnostyce medycznej.

Realizujemy ją poprzez:

  • Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi i polskimi firmami medycznymi zapewniając im współpracę na najwyższym poziomie merytorycznym i etycznym.

  • Świadczenie usług marketingowych, sprzedażowych, budowania świadomości marki dla sektora medycznego, biotechnologii i farmacji

  • Wprowadzanie innowacyjnych produktów i rozwiązań w obszarze onkologii, chirurgii onkologicznej oraz innych dziedzinach medycyny.

Strategia firmy ViaMed ma na celu:

  • stałe rozbudowywanie i zarządzanie portfelem innowacyjnych produktów w zakresie onkologii, chirurgii onkologicznej oraz diagnostyki onkologicznej

  • stabilny rozwój firmy z działalności usługowej w oparciu o implementację innowacyjnych rozwiązań marketingowych, PR-wych oraz sprzedaży we współpracy z firmami zagranicznymi i polskimi wdrażającymi nowe rozwiązania w medycynie

  • stałe poszerzanie współpracy z polskimi i zagranicznymi firmami działającymi w obszarze onkologii, chirurgii onkologicznej oraz diagnostyki medycznej

  • budowanie networkingu w obszarze medycyny

W naszej pracy przestrzegamy najwyższych standardów etycznych. Celem firmy jest wdrażanie rozwiązań i technologii przyczyniających się do wydłużenia i poprawy jakości życia pacjentów w dziedzinie onkologii oraz chirurgii onkologicznej oraz wspieranie wszelkich aktywności edukacyjnych.

 DOŚWIADCZENIE

  • Firma VIAMED posiada wieloletnie doświadczenie we wprowadzaniu na polski rynek medyczny nowych produktów w zakresie farmacji – leki onkologiczne oraz hematologiczne, sprzętu medycznego, a także wysokospecjalistycznej diagnostyki onkologicznej na poziomie molekularnym.

  • Obecnie Firma VIAMED zajmuje się sprzedażą, marketingiem i działaniami cross-marketingowymi oraz szeroko rozumianym PR najnowocześniejszego urządzenia w technologii odwracalnej elektroporacji, stosowanego w chirurgii onkologicznej o nazwie Cliniporator, we wskazaniu jakim jest rozsiany rak piersi, czerniak skóry oraz nowotwory głowy i szyi.

  • Doświadczenie w zakresie onkologii pozwoliło firmie VIAMED na nawiązanie współpracy z zagranicznym partnerami biznesowymi w dziedzinie diagnostyki nowotworów na poziomie molekularnym. 

MASZ PYTANIA?

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail przez VIAMED z siedzibą w Krakowie, dla potrzeb kontaktowania się z moją osobą przez VIAMED w związku z prowadzoną przez VIAMED działalnością.

Partnerzy